Wpływ RODO na wybory samorządowe

29 sierpnia 2018 Autor: WPWI

Rozwijając wątek wpływu RODO na wybory samorządowe, poniżej podsumowujemy nasze spostrzeżenia na ten temat. Wbrew narracji przyjętej przez część mediów, RODO nie wprowadza w tym zakresie istotnych zmian. Zasady dotyczące zbierania podpisów pod listami poparcia nie zmieniły się. Poprzednie regulacje nie były jednak powszechnie przestrzegane. Dostosowanie procedur do wymogów wynikających z RODO nie powinno jednak stanowić dużego wyzwania dla komitetów wyborczych.

1. Po pierwsze, komitety powinny zadbać o to, by podpisy były zbierane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się podpisującego z danymi osób, które podpis złożyły wcześniej. Nie trzeba jednak wprowadzać zasady, że każdy podpis jest składany na osobnej karcie. Wystarczy jedynie zasłanianie danych znajdujących się nad miejscem, w którym składany jest podpis.

2. Po drugie, komitety są zobowiązane przekazać podpisującym właściwe pouczenia zgodnie z art. 13 RODO. Może to nastąpić na przykład przez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli na formularzu, na którym zbierane są dane osobowe. W naszej ocenie na formularzu powinna się też znaleźć zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Po trzecie, komitety nie mogą zbierać od osób popierających „nadmiarowych” danych. Do wyrażenia poparcia wystarczy udostępnienie takich danych jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL. Komitety wyborcze nie powinny zatem zbierać innych danych.

4. Po czwarte, choć to wydaje się oczywiste, zebrane listy należy właściwie zabezpieczyć, tak aby znajdujące się na nich dane nie weszły w posiadanie osób nieuprawnionych. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że dane te mogłyby zostać uznane za dane szczególnych kategorii. Podpis pod listą może bowiem stanowić źródło wiedzy o poglądach politycznych danej osoby.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial