Miesięczne archiwum: March, 2016

Odpowiedzialność w związku z niezabezpieczeniem sieci Wi-Fi

March 17th, 2016
Rzecznik Generalny prof. Maciej Szpunar wydał opinię dotyczącą odpowiedzialności przedsiębiorców, którzy udostępniają publicznie sieć Wi-Fi za naruszenia praw autorskich dokonane przez użytkowników takiej sieci (sprawa Mc Fadden C-484/14). Sprawa dotyczyła Tobiasa Mc Faddena – właściciela jednego ze sklepów na terenie Niemiec, który udostępniał klientom niezabezpieczoną hasłem sieć Wi-Fi. Za pośredn[…]

XVI Konferencja Nowoczesne Prawo Autorskie

March 16th, 2016
W dniach 14 i 15 marca 2016 r. odbyła się w Krakowie XVI konferencja z cyklu Nowoczesne Prawo Autorskie organizowana przez Ośrodek Edukacyjny Forum. Podobnie jak w roku ubiegłym jednym z prelegentów był Paweł Markiewicz. Konferencja od lat stanowi ważne wydarzenie dla środowisk związanych z własnością intelektualną, w którym udział biorą przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej, biznesu, instytucji kultury oraz me[…]

Unijne znaki towarowe

March 11th, 2016
23 marca wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (nr 2015/2424) regulujące kwestie związane ze znakami towarowymi. Wprowadzi ono znaczące zmiany w rozporządzeniu nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Podstawowa zmiana ma wymiar formalny i dotyczy nazewnictwa znaków towarowych. Termin “wspólnotowy znak towarowy” (CTM) zostanie zastąpiony przez “znak towarowy Unii Europejskiej” (unijny znak to[…]

Wyrok TSUE – znak towarowy Mercedes-Benz

March 10th, 2016
W wyroku z 3 marca 2016 r. (sprawa C-179/15) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że byłe autoryzowane warsztaty Mercedesa nie ponoszą odpowiedzialności za ukazujące się w Internecie ogłoszenia, które pomimo działań podejmowanych przez te warsztaty mających na celu usunięcie ogłoszeń, nadal przedstawiają nazwy warsztatów w związku ze znakiem towarowym „Mercedes-Benz”. Spór toczył się pomiędzy Daim[…]

Butelka Coca – Coli jako znak towarowy

March 1st, 2016
Coca – Cola w roku 2011 zgłosiła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy w postaci butelki konturowej bez żłobień (rysunek poniżej). Spółka twierdziła, że butelka będzie kojarzona przez klientów z wcześniejszą, słynną butelką Coca – Coli ze żłobieniami i stanowi jej naturalną ewolucję. OHIM nie podzielił jednak tej argumentacji i odmówił rejest[…]
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial