Posts tagged " uber "

Uber świadczy usługi transportowe

16 maja 2017 [fb_button]

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara platforma elektroniczna Uber, choć ma nowatorski charakter, to dotyczy jednak dziedziny transportu, co powoduje, że Uber może zostać zobowiązany do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń (Sprawa C‑434/15).

Rzecznik uznał, że usługa polegająca na kojarzeniu, za pomocą oprogramowania na telefony komórkowe, potencjalnych pasażerów z kierowcami oferującymi indywidualne usługi przewozu miejskiego na żądanie, w sytuacji gdy dostawca rzeczonej usługi kojarzenia sprawuje kontrolę nad istotnymi warunkami wykonywanych w tych ramach świadczeń przewozowych, w szczególności w zakresie ich cen, nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu tych przepisów. Usługa taka stanowi usługę w dziedzinie transportu.

Uber nie jest więc objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.

Sprawa dotyczyła co prawda działalności Ubera w Hiszpanii, jednak jeśli Trybunał Sprawiedliwości TSUE podzieli stanowisko rzecznika, to wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla działalności tej platformy również w innych krajach Unii Europejskiej.