Wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich

Wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich

31 marca 2016
Mimo, że od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dotyczącego art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych upłynął już blisko rok, orzeczenie to nadal nie doczekało się odpowiedniego omówienia w zakresie skutków jakie powoduje w praktyce. Przypomnijmy: w wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r. (sygn. SK 32/14) Trybunał uznał, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) prawa autorskiego jest niezgodny z Ko[…]
linkowanie

Linkowanie a prawo autorskie

1 marca 2016
To czy dopuszczalne jest zamieszczanie w Internecie linków odsyłających do innych stron zawierających materiały chronione przez prawo autorskie (linkowanie) stanowi jeden z najciekawszych problemów współczesnego prawa autorskiego, a jego praktyczne znaczenie jest niebagatelne. Ani przepisy krajowe, ani unijne nie zawierają jednak w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Dla rozstrzygnięcia[…]
pexels-photo-47710

Nowe prawo cytatu

28 lutego 2016
Nowelizacja prawa autorskiego, która weszła w życie 20 listopada 2015 r. zmieniła m.in. art. 29 prawa autorskiego regulujący tzw. prawo cytatu. Jest to jedna z najczęściej stosowanych form dozwolonego użytku. Poprzednia wersja tego przepisu zawierała pewne ograniczenia, które powodowały, że nie w pełni odpowiadał on wymogom stawianym przez przepisy unijne. Czy nowe prawo cytatu wprowadza istotne zmi[…]
ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich – sąd właściwy rzeczowo

26 lutego 2016
Ochrona praw autorskich i możliwości przeciwdziałania naruszeniom stanowią kluczowe zagadnienie w systemie prawa autorskiego. Jednym z najważniejszych problemów przy dochodzeniu roszczeń związanych z prawami autorskimi jest ustalenie do którego sądu powinien zostać skierowany pozew. Szczególnie istotne jest zaś przesądzenie, który sądu będzie właściwy rzeczowo, z uwagi na możliwość w[…]