niewypowiadalna licencja

Niewypowiadalna licencja na czas nieokreślony

25 października 2016
Niewątpliwie umowy licencyjne są umowami o “słabszym skutku” niż umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Zapewniają one bowiem licencjobiorcy możliwość korzystania z utworu tak długo jak umowa pozostaje w mocy. Stąd też nie mamy do czynienia z transakcją definitywną jak np. przy sprzedaży. W wielu przypadkach strony decydują się jednak na zawarcie umowy licencyjnej, ponieważ przeniesienie praw nie byłoby ekono[…]
50 % koszty dla programistów

50 % koszty uzyskania przychodów dla programistów

24 sierpnia 2016
Zatrudnianie programistów przez startupy, software house’y, czy też inne firmy tworzące aplikacje i programy komputerowe, stwarza możliwość zastosowania 50% kosztów do uzyskiwanych przez pracowników przychodów, co przekłada się na wyższą wartość wynagrodzenia netto dla takiego pracownika. Zastosowanie kosztów w takiej wysokości możliwe jest jednak pod kilkoma warunkami i wymaga wprowadzenia pewnych procedur,[…]
Cloud computing prawo

Cloud computing a prawo autorskie

4 lipca 2016
Na rynku usług IT szczególnie odczuwalne jest reaktywne podejście ustawodawcy do zmieniającej się rzeczywistości, zarówno w perspektywie prawa unijnego jak i krajowego. Dynamika rozwoju tych usług powoduje, że obowiązujące przepisy pozostają zazwyczaj kilka kroków “do tyłu” w stosunku do pojawiających się rozwiązań technicznych, w związku z czym istniejące regulacje muszą być poddawane daleko idącej interpretac[…]
crowdfunding a obowiązki podatkowe

Crowdfunding a obowiązki podatkowe

29 czerwca 2016
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe różnego rodzaju projektów przez internautów, to zjawisko które w ostatnim czasie zyskało w Polsce dużą popularność, zwłaszcza w kręgach osób związanych z działalnością kreatywną i innowacyjną. Z czasem pojawiły się również krajowe serwisy pośredniczące w organizowaniu zbiórek, takie jak wspieram.to, patronite.pl, wspieramkulture.pl, czy polakpotrafi.pl. Du[…]
startup prawo

Jak zapewnić sobie prawa do własnych produktów i usług – IP w startupie

30 maja 2016
Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl poświęcony prawnym aspektom funkcjonowania startupów technologicznych. W kolejnych artykułach poruszymy problemy, których rozwiązanie wymaga wiedzy specjalistycznej z obszaru własności intelektualnej a bez rozwiązania których trudno sobie wyobrazić działalność startupu na większą skalę. Na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie związane z przysługiwaniem praw do materia[…]
Wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich

Wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich

31 marca 2016
Mimo, że od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dotyczącego art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych upłynął już blisko rok, orzeczenie to nadal nie doczekało się odpowiedniego omówienia w zakresie skutków jakie powoduje w praktyce. Przypomnijmy: w wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r. (sygn. SK 32/14) Trybunał uznał, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) prawa autorskiego jest niezgodny z Konstytucją w zakr[…]
linkowanie

Linkowanie a prawo autorskie

1 marca 2016
To czy dopuszczalne jest zamieszczanie w Internecie linków odsyłających do innych stron zawierających materiały chronione przez prawo autorskie (linkowanie) stanowi jeden z najciekawszych problemów współczesnego prawa autorskiego, a jego praktyczne znaczenie jest niebagatelne. Ani przepisy krajowe, ani unijne nie zawierają jednak w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii de[…]

Nowe prawo cytatu

28 lutego 2016
Nowelizacja prawa autorskiego, która weszła w życie 20 listopada 2015 r. zmieniła m.in. art. 29 prawa autorskiego regulujący tzw. prawo cytatu. Jest to jedna z najczęściej stosowanych form dozwolonego użytku. Poprzednia wersja tego przepisu zawierała pewne ograniczenia, które powodowały, że nie w pełni odpowiadał on wymogom stawianym przez przepisy unijne. Czy nowe prawo cytatu wprowadza istotne zmiany? Problemy z p[…]
ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich – sąd właściwy rzeczowo

26 lutego 2016
Ochrona praw autorskich i możliwości przeciwdziałania naruszeniom stanowią kluczowe zagadnienie w systemie prawa autorskiego. Jednym z najważniejszych problemów przy dochodzeniu roszczeń związanych z prawami autorskimi jest ustalenie do którego sądu powinien zostać skierowany pozew. Szczególnie istotne jest zaś przesądzenie, który sądu będzie właściwy rzeczowo, z uwagi na możliwość wystąpienia nieważności p[…]