Karol Wątrobiński

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz ochronie danych osobowych.

Doradza w kwestiach związanych z własnością intelektualną w przedsiębiorstwach, w tym startupach. Zajmuje się wdrożeniami RODO w firmach. Bierze udział w projektach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu. Sporządza umowy dotyczące uzyskiwania praw do korzystania z utworów, znaków towarowych i patentów. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

Laureat i finalista ogólnopolskich konkursów prawniczych. Autor artykułów i publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

 

 

CONNECT ON LINKEDIN

Let's connect

LIKE US ON FACEBOOK

Stay connected

SEND US AN EMAIL

Contact us