karol_podstrona-n

Karol Wątrobiński

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie reklamy.

Doradza w kwestiach związanych z własnością intelektualną w przedsiębiorstwach, w tym startupach. Konsultował i opiniował działania marketingowe i reklamowe w zakresie ich dopuszczalności i zgodności z prawem. Brał udział w projektach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu. Sporządza umowy dotyczące uzyskiwania praw do korzystania z utworów, znaków towarowych i patentów. Przygotowywał strategie procesowe w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

Laureat i finalista ogólnopolskich konkursów prawniczych. Autor artykułów i publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

CONNECT ON LINKEDIN

Let's connect

LIKE US ON FACEBOOK

Stay connected

SEND US AN EMAIL

Contact us