Dynamiczny adres IP a dane osobowe

26 października 2016 Autor: WPWI

Znamy stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kwalifikacji adresów IP jako danych osobowych (wyrok w sprawie C-582/14).

Trybunał przyjął, że dynamiczny adres protokołu internetowego  użytkownika stanowi dla podmiotu prowadzącego witrynę̨ dane osobowe, gdy ten podmiot dysponuje środkami prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie danego użytkownika dzięki dodatkowym informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu do Internetu osoby odwiedzającej.

Takie stanowisko rozszerza krąg osób będących administratorami danych, którymi w rezultacie mogą być także osoby prowadzące strony internetowe, jeżeli rejestrują dynamiczne adresy IP użytkowników.

Link do wyroku w sprawie C-582/14.

Tags: