Dalej

nas

Wokół Prawa Własności Intelektualnej to serwis prowadzony przez prawników, którzy specjalizują się w zagadnieniach takich jak prawo autorskie, znaki towarowe i patenty, nowe technologie oraz dobra osobiste. Autorzy na co dzień doradzają zarówno twórcom, wynalazcom jak i przedstawicielom środowiska biznesowego oraz inwestorom w kwestiach związanych z ochroną i zarządzaniem własnością intelektualną.

Serwis wpwi.pl kierowany jest do tych, którzy w swojej działalności tworzą rozwiązania podlegające ochronie w ramach praw własności intelektualnej lub z takich rozwiązań korzystają, a więc do start-upów, producentów, twórców, przedstawicieli mediów, agencji reklamowych, czy też innych przedsiębiorców zaangażowanych w innowacyjne projekty wymagające odpowiedniego zabezpieczenia prawnego.

Autorzy komentują problemy związane z własnością intelektualną, z którymi spotykają się w ramach swojej działalności zawodowej i proponują rozwiązania możliwe do zastosowania w praktyce. Informują również o aktualnych wydarzeniach w branży IP, takich jak zmiany przepisów, czy wyroki sądów w interesujących sprawach.

Opinie

Prawa autorskie na Facebooku

Prawa autorskie na Facebooku

Kwestia tego jaki wpływ na prawa autorskie ma udostępnienie zdjęć, grafik i filmów na Facebooku jest nieustająco źródłem pewnych nieporozumień wśród użytkowników sieci, w tym przedsiębiorców, którzy portale społecznościowe wykorzystują do swojej komercyjnej działalności. W tym artykule postanowiliśmy się przyjrzeć temu, jak faktycznie wygląda kwestia praw autorskich na Facebooku. Regulamin Facebooka  W pierwszej kolejności trzeba […]

Jak prawo pozwala chronić markę sportowca?

Jak prawo pozwala chronić markę sportowca?

Współautorem wpisu jest Marcin Mróz – prawnik, specjalista z zakresu prawa sportowego. Prowadzi bloga Prawo Sportowe, który serdecznie polecamy. W ostatnich tygodniach pojawiła się w mediach informacja o tym, że na rynku ma zadebiutował napój energetyczny, którego część nazwy jest zbieżna z nazwiskiem jednego z najbardziej znanych polskich sportowców. Sprawa ta może być ciekawym pretekstem do dyskusji, […]

Memy a prawo autorskie?

Memy a prawo autorskie?

Wraz ze zmianami technologicznymi i nieustannie rosnącą popularnością Internetu, nastąpił szybki rozwój nowych form twórczości. Obecnie właściwie każdy może być twórcą w Sieci, przykładem czego są tysiące codziennie powstających memów internetowych, zamieszczanych na stronach internetowych.  Memy mogą przybierać rozmaite formy. Co do zasady, są to specyficzne zestawienia obrazków, zdjęć, krótkich filmików do których dodawany jest […]

Aktualności

Wyrok TSUE w sprawie Ubera

Model działalności Ubera od początku jego funkcjonowania budził kontrowersje. Firma uważała, że nie obowiązują jej wymogi typowe dla korporacji taksówkarskich takie jak posiadanie licencji czy pozwoleń. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał jednak 20 grudnia 2017 r. wyrok, który uznaje takie podejście za nieprawidłowe. W wyroku przyjęto, że Uber dostarczając aplikację nie tylko pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów […]

Organy podatkowe o 50% kosztach dla programistów

Fiskus coraz bardziej rygorystycznie podchodzi do kwestii podatkowych rozliczeń przedsiębiorców. Tym razem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową, która może być niekorzystna dla pracowników i pracodawców korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja odnosi się do programistów, ale wnioski z niej płynące dotyczą wszystkich firm stosujących podwyższone koszty. Stosowanie 50% kosztów to popularny […]

Uber świadczy usługi transportowe

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara platforma elektroniczna Uber, choć ma nowatorski charakter, to dotyczy jednak dziedziny transportu, co powoduje, że Uber może zostać zobowiązany do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń (Sprawa C‑434/15). Rzecznik uznał, że usługa polegająca na kojarzeniu, za pomocą oprogramowania na telefony komórkowe, potencjalnych pasażerów z kierowcami oferującymi indywidualne usługi przewozu miejskiego […]

Autorzy

CONNECT ON LINKEDIN

Let's connect

LIKE US ON FACEBOOK

Stay connected

SEND US AN EMAIL

Contact us

Napisz do nas


Wyrok TSUE w sprawie Ubera

Model działalności Ubera od początku jego funkcjonowania budził kontrowersje. Firma uważała, że nie obowiązują jej wymogi typowe dla korporacji taksówkarskich takie jak posiadanie licencji czy pozwoleń.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał jednak 20 grudnia 2017 r. wyrok, który uznaje takie podejście za nieprawidłowe. W wyroku przyjęto, że Uber dostarczając aplikację nie tylko pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów między pasażerami a kierowcami, ale świadczy usługi w dziedzinie transportu.

W związku z tym Uber nie jest objęty zasadą swobodnego świadczenia usług i można na niego nałożyć na przykład obowiązek posiadania odpowiedniej licencji, jeśli przepisy krajowe przewidują taką konieczność.

Sprawa dotyczyła co prawda działalności Ubera w Hiszpanii, jednak wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania tej platformy również w Polsce. Nasze przepisy, podobnie jak hiszpańskie, wymagają uzyskania licencji dla podjęcia i wykonywania przewozu osób.

Sprawa C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain SL

Organy podatkowe o 50% kosztach dla programistów

Fiskus coraz bardziej rygorystycznie podchodzi do kwestii podatkowych rozliczeń przedsiębiorców. Tym razem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową, która może być niekorzystna dla pracowników i pracodawców korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja odnosi się do programistów, ale wnioski z niej płynące dotyczą wszystkich firm stosujących podwyższone koszty.

Stosowanie 50% kosztów to popularny mechanizm (dopuszczony wprost przez przepisy podatkowe), który pozwala uzyskać wyższą wartość netto wynagrodzenia pracownika, przy takiej samej kwocie brutto. Stosowanie 50% kosztów wymaga spełnienia szeregu warunków i jest możliwe w przypadku, gdy pracownicy tworzą utwory, w tym np. programy komputerowe.

Jednym z takich warunków jest określenie w umowie o pracę jaka część wynagrodzenia pracownika przypada mu w związku z tworzeniem przez niego utworów, a jaka część jest wypłacana za pozostałe czynności.

Dyrektor KIS uznał jednak, że ten warunek nie jest spełniony w sytuacji, gdy wynagrodzenie przypadające pracownikowi za tworzenie przez niego utworów, określone jest jako procent ogólnego wynagrodzenia pracownika.

Takie określenie wynagrodzeń (np. 70% za przeniesienie praw autorskich i 30% za pozostałe czynności) jest bardzo często spotykane w praktyce i dotychczas nie było kwestionowane. Stanowisko dyrektora KIS stawia tę praktykę pod dużym znakiem zapytania.

Teoretycznie procentowy podział wynagrodzenia można z łatwością zastąpić przez wskazanie konkretnych kwot. Interpretacja wskazuje jednak na obowiązek powiązania wynagrodzenia za prace twórcze z zapłatą za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich, a nie z czasem pracy poświęconym na stworzenie utworów. Powiązanie z czasem pracy wystąpi zaś również przy wskazaniu konkretnej kwoty.

Stanowisko KIS utrudni z pewnością stosowanie podwyższonych kosztów. Być może organy powoli będą zmierzać do ogólnego zakwestionowania stosowania 50% kosztów w stosunkach pracowniczych. Musimy jednak poczekać na kolejne interpretacje dotyczące takich spraw.

Z pewnością po tej interpretacji wszystkie firmy, które stosują w rozliczeniach 50% koszty uzyskania przychodu, powinny zweryfikować stosowany mechanizm i ewentualnie wprowadzić niezbędne zmiany.

O innych warunkach stosowania 50% kosztów i tym jak zacząć je stosować w firmie IT pisaliśmy szerzej tutaj.

Uber świadczy usługi transportowe

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara platforma elektroniczna Uber, choć ma nowatorski charakter, to dotyczy jednak dziedziny transportu, co powoduje, że Uber może zostać zobowiązany do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń (Sprawa C‑434/15).

Rzecznik uznał, że usługa polegająca na kojarzeniu, za pomocą oprogramowania na telefony komórkowe, potencjalnych pasażerów z kierowcami oferującymi indywidualne usługi przewozu miejskiego na żądanie, w sytuacji gdy dostawca rzeczonej usługi kojarzenia sprawuje kontrolę nad istotnymi warunkami wykonywanych w tych ramach świadczeń przewozowych, w szczególności w zakresie ich cen, nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu tych przepisów. Usługa taka stanowi usługę w dziedzinie transportu.

Uber nie jest więc objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.

Sprawa dotyczyła co prawda działalności Ubera w Hiszpanii, jednak jeśli Trybunał Sprawiedliwości TSUE podzieli stanowisko rzecznika, to wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla działalności tej platformy również w innych krajach Unii Europejskiej.